Słowniczek: gazoprzepuszczalność soczewki kontaktowej